We hebben vier netwerken: voor het primair-, voortgezet-, beroeps- en hoger onderwijs. Binnen deze netwerken wisselen we kennis en ervaring uit over duurzame ontwikkeling in het onderwijs en ondersteunen we elkaar waar mogelijk. De netwerken komen een aantal keer per jaar samen en we weten elkaar ook online te vinden. Iedereen met interesse kan zich bij deze netwerken aansluiten.

MBOvoorMorgenhome

Netwerk MBO