Vo netwerk klein

De netwerken zijn georganiseerd per onderwijslaag

Doel van elk netwerk is

  • Het ontsluiten van kennis en ervaring wat betreft duurzaamheid in het PO/VO/MBO/HO
  • Het opstellen van een gezamenlijke agenda voor duurzaamheid in het PO/VO/MBO/HO
  • Het stimuleren van samenwerking rond duurzaamheid in het PO/VO/MBO/HO

Hoe werkt het?

Elk netwerk heeft een mailinglijst waar je je op kan abonneren. Je ontvangt dan regelmatig (1-2x per maand) updates over nieuwe ontwikkelingen en concrete verzoeken voor samenwerking of het delen van expertise. Ook als je zelf op zoek bent naar samenwerking of expertise kan Leren voor Morgen je vraag via de mailinglijst uitzetten binnen het netwerk.

Daarnaast organiseert Leren voor Morgen jaarlijks meerdere bijeenkomsten voor elk netwerk waarin je kennis kan delen, vragen kan stellen en samenwerking kan zoeken. Ook denken we tijdens deze bijeenkomsten na over hoe we duurzaamheid binnen de verschillende onderwijslagen kunnen versnellen. Als je je aanmeldt voor de mailinglijst wordt je uitgenodigd voor deze bijeenkomsten en kan je zelf ook onderwerpen aandragen.

Voor het netwerk VO voor Morgen is in november 2020 een governance document opgesteld samen met de (ad-hoc) stuurgroep. De governance beschrijft het doel en de werkwijze van het VO netwerk van Leren voor Morgen. Lees het governance-document hier.

Meld je aan!