Teachers for Climate ondersteunt leerlingen en studenten die zich inzetten voor een duurzame toekomst. We brengen docenten en aanbieders van duurzaam onderwijs bij elkaar. We zetten ons in voor een constante, toekomstgerichte ontwikkeling van lessen en lesmateriaal.

Veel jongeren vinden dat de politiek onvoldoende inspeelt op de zorgen over onze leefomgeving. Zij bundelen hun krachten als Youth for Climate en Students for Climate. Teachers for Climate ondersteunt hun acties. Ze zijn een uiting van kritisch en betrokken burgerschap. 

Tegelijk zijn er veel bedrijven en wetenschappers die zich bezighouden met de vraag: hoe houden we de aarde leefbaar bij een groeiende wereldbevolking en een toenemende welvaart? Technologie speelt in de duurzame ontwikkelingen en het behoud van de welvaart een grote rol. Ook groeit het besef dat we de natuur op een verstandige en ethische manier moeten beheren. Deze inzichten krijgen vorm in nieuwe economische en maatschappelijke modellen. Onze leerlingen moeten de kennis hierover meekrijgen om na het afronden van hun opleiding op technologisch, economisch en ethisch niveau binnen deze ontwikkelingen een volwaardige rol te spelen.

De website van Teachers for Climate wijst je met diverse links de weg naar uiteenlopende organisaties die zich bezighouden met duurzaam onderwijs. We zijn een nieuwe organisatie en nog op zoek naar initiatiefrijke docenten die regionaal activiteiten willen coördineren.

Lees hier een blog die we eerder schreven. 

Teachers for Climate