‘Sleutel tot jouw Talent' voert onderzoek uit naar de talenten van mensen in duurzame ondernemingen. Zo bepalen we de mentale succes- en faalfactoren bij initiatiefnemers in organisaties die circulair werken of willen gaan werken. Hiermee willen we vaststellen en leren welke creëren we broedplaatsen waar we kunnen experimenteren en onderzoeken binnen het thema circulair produceren. Wie wil er meedoen?