CNME De Rollen streeft ernaar dat alle inwoners van regio Westelijke Mijnstreek te betrekken bij de eigen omgeving, vooral op het terrein van natuur en duurzaamheid. Dat gebeurt door educatie, participatie, communicatie.

CNME De Rollen