De Coöperatie Leren voor Morgen is een groep samenwerkende organisaties die zich inzet voor leren voor duurzame ontwikkeling. Dit doen we binnen én buiten het onderwijssysteem, van peuter tot professional. Met elkaar vormen we de landelijke alliantie voor SDG 4: kwaliteitsonderwijs voor duurzame ontwikkeling. Wil jij hier namens jouw organisatie aan bijdragen? Word lid!

Als lid ben je welkom op de ledenbijeenkomsten van Leren voor Morgen. We komen zo'n 4 keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten bepalen we de koers van de coöperatie en bespreken we hoe we elkaar kunnen aanvullen en versterken. Ze bestaan grotendeels uit interactieve en inspirerende sessies en worden altijd afgesloten met een borrel. Verder ontvang je na bevestiging van je lidmaatschap automatisch de interne nieuwsbrief waarmee je op de hoogte gehouden wordt van activiteiten van andere leden en mogelijke kansen voor samenwerking. Daarnaast houden we onze leden per e-mail op de hoogte van de ledenbijeenkomsten en andere belangrijke zaken. 

Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden. Vanaf 31/03 zijn alle nieuwe lidorganisaties contributieplichtig. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het type organisatie (profit of non-profit) en van het aantal fte dat binnen de organisatie werkzaam is. Hieronder zie je een tabel met daarin de contributie per type organisatie.

Contributie va. april 2021


Daarnaast dien je als lid in te stemmen met de gedrags- en integriteitscode van Leren voor Morgen

WORD LID