Growwizzkid is een innovatief lesconcept. Onze missie is kinderen bewustmaken van gezonde voeding en leefstijl. Dit doen wij door kinderen uit te dagen zelf gewassen te telen in een innovatief teeltsysteem en in de moestuin. Wij hebben jou nodig om dit verder te kunnen realiseren!

Website