Voeding 115 februari 2019, in gesprek met Nancy Boterblom

Door Daan de Kruijf

In september vindt er een Challenge rondom voedselverspilling voor MBO’ers plaats. Deze wordt georganiseerd door Nancy Boterblom van het Clusius College, samen met Katapult, Stoas Aeres Hogeschool en de AOC Raad. Voedselverspilling is een dringend probleem dat creatieve en ruimdenkende oplossingen en dus ook vernieuwende onderwijsmethoden vraagt.

Tijdens de Challenge gaan leerlingen van voedselopleidingen als agricultuur, tuinbouw, voeding en horeca aan de slag met een casus uit de maatschappij of uit het bedrijfsleven. De opdracht is aan hen om teams te vormen met daarin diverse vaardigheden en kennis, om zo tot alomvattende oplossingen te komen. De oplevering: een pitch vastgelegd op film.

Om de deelnemers de juiste kennis te verschaffen, werken de organisatoren samen met de innovatieprofessionals van DOON. Alle deelnemers krijgen van DOON een toolkit die ze op weg helpt met het aanpakken van hun casus. Zo bevat de toolkit niet alleen informatie over het onderwerp, maar ook prikkelende vragen over teamvorming, strategie en aanpak.

Het vernieuwende karakter van methodes als Challenges past goed bij de opgave waar de voedselsector in Nederland voor staat. De toenemende druk op de sector maakt dat de transitie naar een duurzaam, circulair en transparant voedselsysteem nog moeilijker wordt dan die al was. De Challenge is dus niet alleen een leuke manier om leerlingen iets bij te brengen over een belangrijk onderwerp, maar maakt hen ook mede-probleemeigenaar als toekomstig ondernemer of bestuurder van de sector.  

De organisatoren van de Challenge hopen dat de methodiek aanslaat bij docenten. Zelf worden ze vooral voortbewogen door intrinsieke motivatie, maar ze merken dat het lang duurt voordat problemen als de voedseltransitie worden opgepakt in het onderwijs. Door de Challenge zo toegankelijk mogelijk te maken, hopen ze dat deze vlot overgenomen zal worden, ook om andere onderwerpen aan te vliegen. Zo wordt het geen eenmalig project, maar een duurzame interventie in het onderwijs.

Gelukkig lijkt dit soort vernieuwend onderwijs steeds meer in trek. Het sluit niet alleen goed aan bij ontwikkelingen in het bedrijfsleven, maar ook bij de jongeren zelf.

De Voedselverspilling Challenge voor het MBO wordt medio april gelanceerd. Docenten kunnen dan meer informatie vinden op onze website. De Challenge zelf gaat in september van start met 15 teams en loopt tot eind november. In januari zal de winnaar bekend worden gemaakt op een landelijk event.

De Voedselverspilling Challenge is een doorbraakproject van Coöperatie Leren voor Morgen.