Eco-schools heeft vijf tips opgesteld om scholen te helpen bij gedragsverandering rondom afval. Dit is gebaseerd op de handreiking ‘Aanpak gedragsverandering: stap voor stap naar een schone school door gedragsmaatregelen’ van SME en Bovenkamers, in opdracht van Afval op School. Gedrag werkt grotendeels onbewust en is beïnvloedbaar door diverse factoren, zoals wat anderen doen, hoe de omgeving eruit ziet en de toon van de boodschap. 

 

Tip 1: benut natuurlijke verandermomenten

Op bepaalde momenten staan mensen meer open voor verandering, zoals bij het begin van het schooljaar. Dat is een goed moment voor een frisse start. Zo kan je bijvoorbeeld nieuwe recyclebakken plaatsen of een snoeproute aanpak invoeren. Ook na een verbouwing, de kerstvakantie of bij de komst van meerdere nieuwe medewerkers, zijn goede momenten.


Tip 2: zorg voor de juiste omgeving
Omgeving heeft een grote invloed op mensen, en kan ook gewenst gedrag stimuleren. Zoals voldoende afvalbakken op het schoolplein en de printer automatisch dubbelzijdig te laten printen.

Tip 3: laat de doelgroep leren, ervaren en binden
Om het gewenste gedrag uit te kunnen voeren, moet je er wel wat kennis van hebben. Naast aandacht hiervoor in je lessen, is het belangrijk de leerlingen het ook te laten ervaren. Wanneer leerlingen zelf projecten bedenken rondom afval, dan binden ze zich meer ook aan de oplossing. Eigenaarschap werkt effectief; laat ze zelf afvalbakken ontwerpen, posters maken, onderzoek doen naar waar afval heen gaat of presentaties geven.


Tip 4: communiceer het gewenste gedrag
De toon en inhoud van je communicatie dient eenzelfde boodschap te dragen. Een positieve benadering werkt over het algemeen beter: leg de nadruk op wat je wil bereiken. Gebruik bijvoorbeeld het woord ‘schoon’ in plaats van ‘rommel’. Ook is het van belang dat er een sociale norm is en benoem deze in je communicatie. Leerlingen zijn erg gevoelig voor wat andere leerlingen doen. Leerlingen voor straf laten opruimen creeërt een negatieve connotatie, er een wedstrijd van maken zet beter de toon voor gewenst gedrag.

Tip 5: verminder weerstand door bewust te zijn van heersende gevoel
Om weerstand te voorkomen of te verminderen is het dan ook belangrijk om je bewust te zijn van deze gevoelens en hier actief op in te spelen. Bijvoorbeeld door samen oplossingen te bedenken, zodat het gedrag niet opgelegd wordt. Laat zien wat het nieuwe gedrag oplevert voor het milieu, het liefst zo specifiek mogelijk voor de eigen school. Maak het makkelijk en laat zien dat wat je doet succesvol is.

 

Lees hier het originele artikel