Bedrijven en onderwijsinstellingen maakten afgelopen najaar plannen om de energietransitie mogelijk te maken. Deze plannen, genaamd ‘De Uitdaging’, gaan over het aansluiten van het onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt. Zo willen de partijen bijscholing verbeteren, de instroom verhogen en onderwijs- en bedrijfsprocessen vernieuwen.

Deze verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven is essentieel. Door de samenwerking, kennisuitwisseling en -ontwikkeling worden jongeren opgeleid voor de banen van morgen. Dit draagt bij aan de realisatie van de klimaatdoelen.

Staatssecretaris Mona Keijzer nam de ‘De Uitdaging’ in ontvangst: “De klimaatopgave vraagt om alle knappe koppen en gouden handen. Dat vraagt om een manier van werken waarbij in de praktijk het bedrijfsleven en de hele onderwijsketen samenkomen, van het mbo tot aan het wetenschappelijk onderwijs”.

Er zijn al regionale voorbeelden, waarbij deze samenwerking zorgt voor goed opgeleid vakpersoneel. De Uitdaging zorgt dat dit ook op landelijk niveau wordt gerealiseerd. Bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten in alle regio’s kunnen zich nog aan dit initiatief verbinden. Kijk voor meer informatie op De Uitdaging.

Deze blog is gebaseerd op: topsectorenergie.nl