Sinds november werkt Frank de Jong als hoogleraar Responsief leren en kennis construeren aan de Open Universiteit. Om ecologisch leren denken te bevorderen, zijn er didactische modellen en tools nodig voor docenten, leerlingen en studenten. De Jong werkt hier de komende vijf jaar aan.

Ecologisch denken
De Jong: “Huidige vraagstukken kun je niet oplossen met de denkwijze die ze ook veroorzaakt, zei Einstein al. Daarom is het noodzakelijk dat het onderwijs mensen anders en meer ecologisch leert denken. Bij het woord 'ecologisch' denken de meeste mensen aan 'groen'. Maar eigenlijk betekent het 'leefomgeving' in de ruime zin van het woord.”

“Ecologisch denken betekent dat mensen door een dialoog met hun omgeving hun kennis en ideeën kunnen verbeteren. Hierdoor leren ze begrijpen hoe alles met elkaar samenhangt en elkaar beïnvloedt. Dat is nodig om de problemen in de samenleving aan te pakken.”

Didactiek
Duurzaam leren denken (in balans met de omgeving) komt in de wetenschap, de onderwijswereld en de lerarenopleidingen nog maar weinig aan bod. Vaak wordt er gefocust op onderwijsinhoud met betrekking tot duurzaamheid en minder op een didactiek die 'leren denken voor een duurzame toekomst' bevordert.

Kennisconstructie
De Jong pleit voor kennisconstructie: “Die didactiek wordt in andere landen al veel toegepast. Zoals in Canada, Finland en in Aziatische landen. Het uitgangspunt daarbij is dat kennis ontwikkelt, dat ideeën verbeterbaar zijn. Door samen, in dialoog, nieuwe ervaringen en informatie te analyseren en te doorgronden, blijf je bouwen aan je eigen kennis en ideeën. Dit draagt bij aan het omgaan met de complexe problemen in de samenleving, zoals de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, de energietransitie en de veranderingen in het klimaat.”

Leerstoel
De focus van deze leerstoel ligt op het ontwikkelen van een didactiek die studenten in een ecologische 'ontwerp-modus' zet en daarmee responsiviteit in het onderwijs bevordert.

Dr. Frank de Jong is sinds 2006 lector bij Aeres Hogeschool Wageningen. Sinds 2010 is hij ook master-director van de masteropleiding Leren en Innoveren.

Tekst geschreven op basis van persbericht
Foto door Shyam Sundar