Eind vorige maand maakten dertien partijen afspraken voor het vernieuwen van het opleidingsaanbod in het MBO, vastgelegd in een convenant. De transitie naar de circulaire economie en naar duurzaam opgewekte energie vereist veranderingen in de bouw- en technieksectoren. Om aan de nieuwe vraag te kunnen voldoen, zal het onderwijs in deze sectoren er de komende jaren op worden aangepast.Convenant MBO

Veel bestaande gebouwen moeten duurzamer worden, bijvoorbeeld door het aanbrengen van alternatieven voor aardgas. Om studenten in het MBO op de toekomst voor te bereiden, worden de opleidingen in de bouw en techniek veranderd. Hiervoor gaan onderwijsinstellingen nauw samenwerken met het bedrijfsleven.

Vanuit het bedrijfsleven wordt er gecommuniceerd welke veranderingen de klimaattransitie met zich meebrengt. De aanpassingen worden vervolgens in het onderwijs doorgevoerd. Twee andere partijen die bij het convenant betrokken zijn, zijn het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze overheden zullen de vraag waarborgen. Zij zullen ervoor zorgen dat er jaarlijks voldoende duurzame bouwprojecten beschikbaar zijn. Zo blijft het MBO onderwijs niet alleen aantrekkelijk, maar ook actueel.

Bron artikel en afbeelding: MBO Raad