“Een ander onderwijs is nodig voor toekomstvaardige generaties.” Dat betoogt pedagogisch ecoloog Ans Rossy in een opiniestuk voor MO*.

Ze schrijft: “De huidige crisis is de grootste cultuurcrisis van de mensheid ooit. Hoe kan het dat juist een van de meest relevante maatschappelijke actoren voor zo’n cultuuromslag, het onderwijs, zich tot nu toe zo afzijdig houdt?”

Volgens Rossy leert het huidige onderwijs kinderen niet om te gaan met de ecologische en menselijke uitdagingen van deze tijd. In plaats daarvan staat het onderwijs in dienst van de economie:

“Ons huidig onderwijssysteem is gebaseerd op het technologisch-wetenschappelijk vooruitgangsdenken, met standaardisering en rationalisering als norm. School heeft als doel: slagen op de arbeidsmarkt.”

Rossy beargumenteert dat de taak van het onderwijs heel ergens anders zou moeten liggen. Onderwijs moet kinderen voorbereiden om op hun eigen manier aan de samenleving te kunnen deelnemen en bijdragen. “Wil onderwijs in deze eeuw van de ecologie nog relevant zijn, dan moet het leerlingen toekomstvaardig en veerkrachtig maken, en sociaal rechtvaardig zijn.”

Scholen moeten hun leerlingen bovendien in contact brengen met hun natuurlijke omgeving. “Natuur ervaren, dat lukt niet met Google. Breng kinderen opnieuw naar buiten. Laat ze bewegen, leren en ervaren in contact met natuur, groen en dieren.”

Wil je meer weten over hoe Ans Rossy dit voor zich ziet? Lees verder.

Bron: MO*

Foto door Kaboompics