Gebaseerd op een persbericht door Geert Dijkstra

In de voormalige kloosterkapel van Van Hall Larenstein verzamelden ruim 130 professionals en studenten uit de groene, grijze (bouw) en rode (financiële) sector zich op 13 februari voor het werkcongres Groen is Poen. Samen rekenen en tekenen aan een business case leidde tot verrassende inzichten en gaf energie. De uitwisseling van tientallen ideeën én visitekaartjes legden de basis voor meer groene oplossingen in de toekomst.

Het doel van het congres was het bijeenbrengen van professionals werkzaam uit de groensector en uit de bouwsector. Deze twee sectoren werken niet vaak samen, terwijl een samenwerking wel mooie kansen biedt voor het verduurzamen van vastgoed. Een groene gebouwde omgeving zorgt immers voor betere gezondheid en een beter klimaat.

Kruisbestuiving

Met nog tientallen belangstellenden op de wachtlijst, had de organisatie een actueel thema te pakken. De kruisbestuiving tussen sectoren en leeftijden werkte inderdaad. Hogeschool studenten vanuit groen, bouw en vastgoed speelden samen met groenexperts en vastgoeddirecteuren het speciaal voor de bijeenkomst ontwikkelde spel. Stageplekken werden vastgelegd, vervolgafspraken ingepland. Groenspecialisten weten nu wat cash flow inhoudt en vastgoedexploitanten zijn geïnspireerd over de mogelijkheden van groen om een bijdrage te leveren aan klantbeleving en rendement.

De samenwerking tussen groen en grijs

“De groene en grijze sector liggen nog ver uit elkaar, maar kunnen een verbinding goed gebruiken”, vertelt mede-initiatiefnemer Ilja Werkhoven. “De vastgoedsector is altijd op zoek naar meer klantbeleving, uitbreiding van haar dienstverlening en een gezonde gebouwde omgeving. Om daarmee de gebruikers én investeerders van hun locaties duurzame meerwaarde te bieden. Groen kan daar een enorme bijdrage aan leveren op het gebied van gezondheid, geluk, duurzaamheid en klimaat.

“Toch weten de groene en de grijze wereld elkaar nog te weinig te vinden. En worden kansen gemist. Een betere samenwerking begint bij meer kennis van elkaars denken en doen. Beslissers uit de groensector kunnen nog beter de waarde van groen in hun plannen meenemen als ze de argumenten leren kennen die hun opdrachtgevers hanteren.

In gesprek gaan

“De waarde van vandaag is dat we in gesprek gaan in plaats van elkaar te willen overtuigen. Innoveren doe je door te sparren met mensen die een andere blik hebben.” Om de brug te slaan tussen de verschillende werelden opende het werkcongres met een korte introductie door representanten van de grijze, groen en rode sector.

Rode sectorGroen is Poen 2

Maurice Kuijten nam de deelnemers mee naar de wereld van de commerciële belegger. Die het primair gaat om rendement, cashflow en aan- en verkooptijden. En die groen vooralsnog vooral vertaalt in verduurzamen, zonnepanelen, circulair bouwen, isoleren of 0 op de meter. Het ‘echte groen’ om leefbaarheid, verhuurbaarheid en (last but not least) het rendement te verhogen is minder om te zetten in euro’s en legt het daarom nog te vaak af tegen andere duurzame oplossingen. En dat moet anders.

Groene sector

Harry Ankoné (opleidingsdirecteur Van Hall Larenstein) liet aan de hand van de living labs, Citydeals en andere co-creatie projecten waar zijn opleiding bij betrokken is, zien wat de mogelijkheden van groen zijn bij actuele opgaven als hittestress, klimaatadaptatie en biodiversiteit. En voegde daar een persoonlijke noot aan toe om vooral vaart te maken. De tijd dringt.

Grijze sector

Anjo Peeters (kerndocent Hogeschool Rotterdam) vertegenwoordigde de architectuursector en riep op om de krachten te bundelen en toonde de urgentie aan: “Er is best wat kennis over groen aanwezig in de bouwkunde en architectuur. Maar in beheer- en gebruiksfase gaat het vaak mis; een project haalt niet het beoogde resultaat, er is voor het verkeerde groen gekozen, de kosten qua beheer zijn hoger dan verwacht of er zijn dure herstelwerkzaamheden nodig. Dat maakt opdrachtgevers en architecten schuw.

“Meer kennisuitwisseling over groen door de hele keten en een betere koppeling tussen ontwerp, realisatie en beheer door andere contract- en financieringsvormen zou al veel opleveren. En we moeten de intrinsieke waarde van het groen omzetten naar iets waar de grijzen wat mee kunnen. Maak meer maatschappelijke kosten- en batenanalyses, beloon de toepassing van groen door fiscale maatregelen en zorg dat je groen tussen de oren krijgt bij de burger zodat ze zelf ook meer groen kiezen.”

Winnaars

In een serious game, speciaal ontwikkeld door gamemaker Rens van den Bergh, gingen de deelnemers vervolgens aan de slag. Rekenen en tekenen aan een businesscase voor een fictief pand en haar omgeving. Tarsy Lössbroek van DuurzaamDoor (RVO): “De game blijkt een prachtig instrument om tot actieve gesprekken te komen tussen jong en oud en tussen grijs en groen. Zodat echte vernieuwing tot stand kan komen”.

De pitches van de vijf genomineerde teams lieten goed zien wat samenwerken kan opleveren. Geen standaard groene of grijze oplossingen maar innovatieve plannen vol termen als passie, goodwill, gemeentes verleiden, hotspots creëren. Vanaf vandaag gaan 130 ambassadeurs nog actiever aan de slag met de vergroening van de gebouwde omgeving.

Groen is Poen is georganiseerd door NEVAP, Hogeschool Van Hall Larenstein, NL Greenlabel, Acquire Publishing, Provincie Zuid-Holland, Biind en DuurzaamDoor (RVO).

Bron artikel en foto’s: NEVAP