De cursus ‘bijscholing Vakoverstijgende Educatie in Duurzame Ontwikkeling voor het Voortgezet Onderwijs’ geeft inzicht in de kernvraagstukken van Duurzame Ontwikkeling; de oplossingen die beschikbaar zijn voor de samenleving en de verschillende bijdragen die ieder individueel kan leveren aan dit proces. De bijscholing biedt de basiskennis over Duurzame Ontwikkeling.

Doelgroep

Docenten vo en mbo

Leerdoelen

Aan het eind van de training ben je in staat om:

  1. vakonderwijs te verbinden met thema's rond Duurzame Ontwikkeling,
  2. samen met collega-docenten een vakoverstijgend programma rond Duurzame Ontwikkeling te realiseren,
  3. een bijdrage te leveren aan de persoonsvorming van je leerlingen.

Duurzaamheidscompetenties

Tijdens de training ontwikkel je de volgende competenties:
Systeemdenken | toekomstdenken | waardenontwikkeling

Welk inhoudelijk thema van duurzaamheid staat centraal?

Burgerschap | duurzame ontwikkeling algemeen

Over welk aspect van onderwijs gaat de training?

Curriculum | vakinhoud | integrale schoolbenadering

Kernwoorden leerproces leerlingen

Begripsvorming | waardenontwikkeling | gedragsverandering

Werkvormen

Discussie en onderzoekend leren

PRAKTISCHE INFORMATIE

Aanbieder 

Cecado, centrum voor educatie, communicatie en advies in Duurzame Ontwikkeling. Cecado biedt na- en bijscholing aan voor het PO en VO, maar ook advies bij beleidsvorming en uitvoering van onderwijs in Duurzame Ontwikkeling.

Tijdinvestering

  • Contacturen: 4 dagdelen van 2 uur
  • Voorbereiding/huiswerk: 8 uur

Locatie

Rotterdam, in overleg met de deelnemers een alternatieve locatie

Prijs

€ 300

Link

Cecado