De nascholing geeft inzicht in Duurzame Ontwikkeling (DO), waarbij de volgende vragen centraal staan: wat zijn de kernvragen van DO, problemen en oplossingen en vanuit welke maatschappelijke rollen (bijvoorbeeld als consument, burger, medemens) kun je welke bijdrage leveren? Verder wordt aandacht gegeven aan beleid en uitvoering, schoolgebouw, schoolplein en stakeholders.

Doelgroep

Docenten po 

Leerdoelen

Aan het eind van de training ben je in staat om:

  1. met het schoolteam een onderwijsprogramma Duurzame Ontwikkeling te ontwikkelen,
  2. de verbinding te vormen met stakeholders en externe partijen,
  3. mogelijkheden aan te reiken voor een groen schoolgebouw en schoolplein.

Duurzaamheidscompetenties

Tijdens de training ontwikkel je de volgende competenties:
Systeemdenken | toekomstdenken | waardenontwikkeling

Welk inhoudelijk thema van duurzaamheid staat centraal?

Burgerschap | duurzame ontwikkeling algemeen

Over welk aspect van onderwijs gaat de training?

Curriculum | integrale schoolbenadering | participatie & samenwerking

Kernwoorden leerproces leerlingen

Begripsvorming | waardenontwikkeling | gedragsverandering

Werkvormen

Presentatie | discussie | intervisie | excursies | uitwerken opdrachten

PRAKTISCHE INFORMATIE

Aanbieder 

Cecado, centrum voor educatie, communicatie en advies in Duurzame Ontwikkeling. Cecado biedt na- en bijscholing aan voor het PO en VO, maar ook advies bij beleidsvorming en uitvoering van onderwijs in Duurzame Ontwikkeling. Indien gewenst wordt maatwerk in onderwijs geleverd.

Tijdinvestering

  • Contacturen (dagdelen): 15 uur (5 dagdelen)
  • Voorbereiding/huiswerk: 10 uur

Locatie

Rotterdam, maar in overleg elders

Prijs

€ 800

Meer informatie?

Cecado