Via concrete leerdoelen, opdrachten en visuele kenniskaarten over milieu, hergebruik en duurzaamheid, vormen we een geïnspireerde kennisbasis om op school te kunnen werken aan duurzaam denken en doen, aansluitend bij nieuwe eindtermen. We sluiten af met een rondleiding over het fabrieksterrein van één van duurzaamste productiebedrijven ter wereld.

Doelgroep

Docenten vmbo, met name van het beroepsgerichte vmbo, profiel- en keuzedelen

Leerdoelen

Aan het eind van de training heb je een beter begrip van wat duurzaamheid in de beroepspraktijk van een groot bedrijf betekent en ben je in staat om:

  1. zelf invulling te geven aan lessen over voorkomen, verzamelen en 'upcyclen' van afval van dagelijkse producten als waardevolle grondstof,
  2. ervaringen rondom duurzaamheid op school en in de lessen, te delen met collega's en van elkaar te leren.

Duurzaamheidscompetenties

Tijdens de training ontwikkelen de docenten de volgende competenties:
Systeemdenken | actiegerichtheid | creativiteit en innovatie

Welk inhoudelijk thema van duurzaamheid staat centraal?

Afval & grondstoffen | productie & consumptie | voeding

Over welk aspect van onderwijs gaat de training?

Curriculum | vakinhoud | ontwikkeling lessen

Kernwoorden leerproces leerlingen

Actie | begripsvorming | inspiratie

Werkvormen

Presentatie (door verschillende duurzame ondernemers) | excursie | onderzoekend leren

PRAKTISCHE INFORMATIE

Aanbieder & externe sprekers

  1. IKcircuLEER versterkt structureel duurzaam onderwijs door een toetsbare vmbo-kennisbasis rondom duurzame dilemma's uit te werken aan de hand van voor jongeren herkenbare producten en de praktijkverhalen van duurzame koplopers.
  2. Spreker groot bedrijf, i.c. Interface, zie www.ikcirculeer.nl/nieuws/bijscholingvmbo-nl.
  3. Spreker start-up met inspirerend praktijkverhaal over ondernemen in een circulaire economie.

Tijdinvestering

  • Contacturen: 6 uur
  • Voorbereiding/huiswerk: -

Locatie

Awarehouse bij Interface

Certificering

Ja, gevalideerd door registerleraar

Prijs

€ 30

Meer informatie?

Milieu, hergebruik en duurzaamheid

Overige informatie

De cursus wordt ondersteund vanuit het bijscholingsprogramma voor vmbo-docenten. De cursus wordt als inspirerend ervaren door docenten, sommigen hebben tweemaal deelgenomen, samen met collega's om ervaringen binnen de school te kunnen delen. Deze cursus in Awarehouse bieden we in najaar 2018 aan op 4 oktober en 15 november.