De deelnemers worden voorzien van een theoretisch kader én praktische tools met betrekking tot de Sustainable Development Goals (SDG’s), duurzaam onderwijs en outdoor education. We werken aan kwalitatief onderwijs gericht op duurzaamheid.

Doelgroep

Docenten po en hbo, NME-professionals

Leerdoelen

Aan het eind van de training ben je in staat om:

  1. de SDG's te implementeren binnen je onderwijs,
  2. jezelf te spiegelen aan duurzaamheidscompetenties,
  3. outdoor education te integreren binnen je onderwijs.

Duurzaamheidscompetenties

Tijdens de training ontwikkel je de volgende competenties:
Systeemdenken | waardenontwikkeling | creativiteit en innovatie

Welk inhoudelijk thema van duurzaamheid staat centraal?

Burgerschap | natuur & biodiversiteit | duurzame ontwikkeling algemeen

Over welk aspect van onderwijs gaat de training?

Curriculum | didactiek | integrale schoolbenadering

Kernwoorden leerproces leerlingen

Waardenontwikkeling | onderzoek | reflectie

Werkvormen

Discussie | intervisie | onderzoekend leren

PRAKTISCHE INFORMATIE

Aanbieder & externe sprekers

  • Duurzame PABO
  • Professionals vanuit VVM

Tijdinvestering

  • Contacturen: 5 dagdelen
  • Voorbereiding/huiswerk: enkele uren per bijeenkomst

Locatie

Omgeving Utrecht

Prijs

€ 300

Meer informatie?

Masterclasses duurzaam onderwijs