Hoe integreer je duurzame ontwikkeling in je eigen opleiding. We willen graag onze lessen (deels) zelf ontwikkelen en dan zijn handvatten hoe duurzaamheid hier in verweven kan worden altijd welkom. Het kan bijvoorbeeld gaan over duurzaam ondernemen of het verduurzamen van bedrijfsprocessen in iedere beroepsgroep.

Doelgroep

Docenten mbo

Leerdoelen

Aan het eind van de training ben je in staat om:

  1. een duurzame visie vanuit het beroep te kunnen vertellen,
  2. studenten bewustwording bij te brengen waarom we willen verduurzamen,
  3. vanuit inspiratie concrete ideeën en voorbeelden direct toe te passen in de lessen.

Duurzaamheidscompetenties

Tijdens de training ontwikkel je de volgende competenties:
Systeemdenken | actiegerichtheid | creativiteit en innovatie

Over welk aspect van onderwijs gaat de training?

Ontwikkeling lessen 

Kernwoorden

Begripsvorming | waardenontwikkeling | inspiratie

Werkvormen

Presentatie | lesplan schrijven | les uitwerken

PRAKTISCHE INFORMATIE

Aanbieder 

Natuurlijk door maakt het begrip duurzaamheid concreet. Ervaar hoe eenvoudig en inspirerend duurzaam doen is en hoe we de vertaalslag maken naar onze studenten.

Tijdinvestering

  • Contacturen: 4 uur
  • Voorbereiding/huiswerk: 0 uur

Prijs

€ 250

Link

Pauline van der Most van Spijk