De ‘Zeven Competenties van de Duurzame Professional’, oftewel het VESTIA+D-competentiemodel. Tijdens de training worden deze competenties besproken a.d.h.v. verhalen van professionals, en daarna toegepast: - op de eindkwalificaties van opleidingen, - op de eigen competenties van de deelnemers, - als onderwijsmiddel voor opleidingen, - als HRM-hulpmiddel voor bedrijven.

Doelgroep

Docenten mbo, hbo en wo

Leerdoelen

Aan het eind van de training ben je in staat om:

 1. duurzaamheidscompetenties toe te passen ten behoeve van opleidingen,
 2. duurzaamheidscompetenties in te zetten als leermiddel,
 3. duurzaamheidscompetenties toe te passen in bedrijven.

Duurzaamheidscompetenties

Tijdens de training ontwikkelen de docenten de volgende competenties:

Toekomstdenken | actiegerichtheid | creativiteit en innovatie

Welk inhoudelijk thema van duurzaamheid staat centraal?

Burgerschap | duurzame ontwikkeling algemeen

Over welk aspect van onderwijs gaat de training?

Curriculum | didactiek | ontwikkeling lessen

Kernwoorden leerproces leerlingen

Actie | waardenontwikkeling | inspiratie

Werkvormen

Onderzoekend leren | intervisie | discussie | presentatie | toepassing op de eigen werkplek

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Aanbieder 

Dr. Niko Roorda wordt wel de ‘goeroe van duurzaamheid in het onderwijs’ genoemd. Hij promoveerde in 2010 op duurzame ontwikkeling, onderwijs en organisatieontwikkeling. Roorda werkt sinds dertig jaar fulltime aan onderwijs voor duurzame ontwikkeling. Hij begeleidde tientallen scholen en universiteiten bij ontwikkeling en uitvoering van beleidsplannen m.b.t. duurzaamheid en onderwijs.

Tijdinvestering

 • Contacturen (dagdelen): op maat (3 tot 6 dagdelen)
 • Voorbereiding: 4 uur.
 • Huiswerk 16 uur

Locatie

Bij 1 of enkele deelnemers: Sprang-Capelle (NB).
Grotere groepen: op locatie

Prijs

Afhankelijk van omvang en groepsgrootte (i.v.m. individuele coaching)

Meer informatie

Niko Roorda

Overige informatie

 • Informatie over "De Zeven Competenties": niko.roorda.nu/management-methods/resfia-d
 • De training wordt naar keuze in het Nederlands of het Engels gegeven.
 • Nederlands lesboek: Niko Roorda: "De Zeven Competenties van de Duurzame Professional", Uitg. Garant, 2015, zie: https://niko.roorda.nu/books/de-zeven-competenties
 • Engels lesboek: Niko Roorda & Anouchka Rachelson: "The Seven Competences of the Sustainable Professional", Uitg. Routledge, 2018, zie: https://niko.roorda.nu/books/the-seven-competences
 • Dr. Niko Roorda begeleidde tientallen scholen en universiteiten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleidsplannen m.b.t. duurzaamheid in het onderwijs. Roorda biedt training en begeleiding op maat: strategisch voor bestuurders, pragmatisch voor managers en teamleiders, onderwijsontwikkeling met docenten. Vaak gebruikt men daarbij Roorda’s internationaal befaamde methoden: AISHE, VESTIA+D, Curriculumscan.