Workshops & trainingen voor docenten

Hieronder vind je een overzicht van trainingen, workshops, cursussen en masterclasses op het gebied van duurzaamheid. Deze bijscholingsactiviteiten zijn bedoeld voor docenten die hun duurzaamheidscompetenties willen ontwikkelen of aandacht voor duurzame ontwikkeling willen integreren in hun onderwijs.

Via concrete leerdoelen, opdrachten en visuele kenniskaarten over milieu, hergebruik en duurzaamheid, vormen we een geïnspireerde kennisbasis om op school te kunnen werken aan duurzaam denken en doen, aansluitend bij nieuwe eindtermen. We sluiten af met een rondleiding over het fabrieksterrein van één van duurzaamste productiebedrijven ter wereld.

Circulair Onderwijs is gericht op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap voor duurzame innovatie. Hiervoor zijn drie zaken belangrijk: zicht op het waarom en het waartoe van leren in de 21e eeuw én zicht op de nieuwe rol die de school in dat leren speelt.

De ‘Zeven Competenties van de Duurzame Professional’, oftewel het VESTIA+D-competentiemodel. Tijdens de training worden deze competenties besproken a.d.h.v. verhalen van professionals, en daarna toegepast: - op de eindkwalificaties van opleidingen, - op de eigen competenties van de deelnemers, - als onderwijsmiddel voor opleidingen, - als HRM-hulpmiddel voor bedrijven.

Duurzame ontwikkeling is voor velen een complex onderwerp. Nog lastiger is het om duurzaamheid in het onderwijs op te nemen. Niko Roorda traint en coacht docenten al tientallen jaren bij die prachtige taak. Dat gebeurt d.m.v. colleges, discussies, oefeningen, praktische begeleiding en feedback.

Er wordt veel gepraat over duurzame ontwikkeling. Wat zijn de achtergronden, wat komt op ons af, aan welke oplossingen denkt men, hoe kunnen we daar op inspelen en hoe kunnen we er mee aan de slag met onze leerlingen?

Hoe integreer je duurzame ontwikkeling in je eigen opleiding. We willen graag onze lessen (deels) zelf ontwikkelen en dan zijn handvatten hoe duurzaamheid hier in verweven kan worden altijd welkom. Het kan bijvoorbeeld gaan over duurzaam ondernemen of het verduurzamen van bedrijfsprocessen in iedere beroepsgroep.

In de praktijktraining Duurzame veranderkracht leer je hoe je duurzaamheidsvraagstukken persoonlijk en behapbaar maakt en leerlingen stimuleert om in actie te komen. Aan het einde van de dag ga je naar huis met een berg inspiratie en een praktische aanpak die je direct kunt toepassen in jouw klas.

In drie E-learning modules leer je de kansen van duurzame ontwikkeling effectief om te zetten naar jouw onderwijs.

Geeft u Keuzedeel Duurzaamheid in het beroep? Uiteraard moet dat zó gegeven worden dat het uitdagend voor studenten is en dat u het als docent bevlogen kan brengen of begeleiden. Daarnaast moet het op een goede manier geëxamineerd worden. Samen gaan we op zoek naar wat dat betekent.

De deelnemers worden voorzien van een theoretisch kader én praktische tools met betrekking tot de Sustainable Development Goals (SDG’s), duurzaam onderwijs en outdoor education. We werken aan kwalitatief onderwijs gericht op duurzaamheid.

De nascholing geeft inzicht in Duurzame Ontwikkeling (DO), waarbij de volgende vragen centraal staan: wat zijn de kernvragen van DO, problemen en oplossingen en vanuit welke maatschappelijke rollen (bijvoorbeeld als consument, burger, medemens) kun je welke bijdrage leveren? Verder wordt aandacht gegeven aan beleid en uitvoering, schoolgebouw, schoolplein en stakeholders.

Basis van de training zijn de didactische uitgangspunten van 'leren voor duurzame ontwikkeling' en de toepassing ervan op vak- en schoolniveau. In deze training passen we ze toe op de exacte vakken. Tenslotte is bètatechhiek van groot belang voor thema’s als de energietransitie of cradle-to-cradle-produceren.

Inzicht krijgen in jouw 21st century skills, stelt je in staat om erachter te komen wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Met de methode Ontdek & Ontwikkel meet je deze intrinsieke kwaliteiten en vaardigheden. Een waardevolle aanvulling op onder andere de CITO-scores.

De cursus ‘bijscholing Vakoverstijgende Educatie in Duurzame Ontwikkeling voor het Voortgezet Onderwijs’ geeft inzicht in de kernvraagstukken van Duurzame Ontwikkeling; de oplossingen die beschikbaar zijn voor de samenleving en de verschillende bijdragen die ieder individueel kan leveren aan dit proces. De bijscholing biedt de basiskennis over Duurzame Ontwikkeling.

Inhoudelijke verdieping op een wisselend relevant duurzaam beleidsthema met praktische voorbeelden en materialen om dit in de klas te behandelen.