Startpagina voor organisaties, agenda, initiatieven en lesmateriaal voor duurzaam onderwijs in het MBO

Sluit je aan bij het MBO netwerk  of klik hier voor meer informatie over het netwerk

Lesmateriaal

Duurzaam MBO

Zoek in de site duurzaammbo naar lesmateriaal, ingedeeld in Groen en Welzijn, Techniek en Handel

Duurzame leerarrangementen

Zoek binnen de collectie duurzame school MBO in Wikiwijs naar leerarrangementen.

Groene leerarrangementen

Samenwerking tussen docenten in het groene onderwijs heeft geleid tot een verzameling van meer dan 300 leerarrangementen in Wikiwijs.


Consumer Classroom

Consumer Classroom is een online platform voor leerkrachten over consumenteneducatie. Een bibliotheek met bronnen, een lessenmaker om je lessen te arrangeren en tools voor internationale samenwerkingsprojecten.


Projecten MBO

kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw: nieuw perspectief

Meer dan een halve eeuw was het Nederlandse en Europese landbouwbeleid gericht op het efficiënt produceren van zoveel mogelijk voedsel tegen een lage prijs en… Lees meer . . . .

Organisaties

MBOvoorMorgen

In MBO voor Morgen vinden Katapult, Het Groene Brein Roots, Duurzaam MBO en Groene Groei elkaar. Het gezamenlijke doel is om te komen tot meer duurzaamheid in het mbo, zowel inhoudelijk als op het gebied van onderwijsinnovatie. Ambassadeurs zijn actief om scholen te ondersteunen op ad hoc basis.


duurzaammbo

Duurzaam MBO is het netwerk voor docenten uit mbo-instellingen rondom duurzaamheid. Met een website gevuld met lesmateriaal, zoals het keuzedeel duurzaamheid in beroep en jaarlijkse netwerkbijeenkomsten worden docenten ondersteunt in het geven van duurzaam onderwijs.


logorootsc2ae

Het Groene Brein Roots is een netwerk van ruim 80 ambassadeurs uit het beroepsonderwijs en bedrijven. Doel is de nieuwe economie in het mbo-onderwijs in te bedden en vernieuwing in het onderwijs aan te jagen, door samenwerking tussen bedrijven en mbo’ers te stimuleren.


katapultduurzaam

Katapult is ontstaan als netwerk van Centra voor innovatief vakmanschap (mbo) en Centra of expertise (hbo). Inmiddels zijn er 149 centra gestart. Een centrum is een actiegerichte samenwerkingsverband waarin bedrijven en onderwijsinstellingen en overheden samen innoveren, experimenteren en investeren. Gericht op een toekomstbestendig beroepsonderwijs en het innoveren van de beroepspraktijk.


GROENE GROEI Banner Netwerk groene groei

De groene opleidingen werken samen binnen het netwerk groene groei met tal van activiteiten om de opleidingen te vergroenen en studenten voor te bereiden op een bijdrage aan groene groei en een duurzame wereld.


ecoschool

Met het internationale keurmerk, de Groene Vlag, kun je je school profileren als duurzame onderwijsinstelling. Overzicht van de MBO's die in een certificeringstraject zitten.


natuurenmilieu

Aan de slag met ambitieuze oplossingen voor een duurzamere wereld. Dat is waar het bij Natuur & Milieu om draait.


nudge

Nudge is een bedrijf met een missie: blijvende gedragsveranderingen realiseren bij individuen en organisaties op het gebied van klimaat, energie, milieu en sociale duurzaamheid. Dat doen ze door projecten en campagnes die op prikkelende wijze ander gedrag stimuleren.


urgenda

Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken.


ondernemendgroen logo 4

Ondernemend Groen bundelt de inzet van het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en groen ondernemen. Bekijk de Green Deals, overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven.


ROC Friese Poort beschikt over een Centrum Duurzaam in Leeuwarden. In dit kenniscentrum voor duurzame technieken werken studenten samen met vakmensen in de technische sector met de nieuwste duurzame toepassingen en vergroten op deze manier hun praktijkkennis.

Actueel MBO

Pilot scholen gezocht voor MBO challenge voedselverspilling

Vanaf september tot aan december loopt de MBO challenge met het thema voedselverspilling. Studenten gaan aan de slag met bedrijfsopdrachten en kijken dan… Lees meer ...

Leraren verenigen zich in ‘Teachers for Climate’

Naast ‘Youth for Climate’ en ‘Students for Climate’, de organisaties die de scholieren en studentenstakingen organiseren, hebben leraren zich nu verenigd als… Lees meer ...

Studenten ontwerpen voor SLIMCirculair

SLIMCirculair richt zich op circulair bouwen. Samen met overheid, ondernemers en het onderwijs innoveren ze bouwmaterialen. Daarnaast organiseren ze de… Lees meer ...

Symposium Duurzaamheid in het MBO-zorgonderwijs

Op donderdag 18 april vindt het symposium over duurzaamheid in het MBO-zorgonderwijs plaats. Dit event is bedoeld voor docenten en directie van zorgopleidingen… Lees meer ...

Terugblik op LENthon finale 2019

Uiteenlopende duurzaamheidsinnovaties gepresenteerd door leerlingen van de Lentiz onderwijsgroep Gebaseerd op het persbericht van Lentiz Het team van Lentiz… Lees meer ...

Doorbraakproject Spark the Movement

In gesprek met Heleentje Swart Be a Spark, join the movement! Dat is de slogan van Spark,… Lees meer .....

Succesvol werkcongres Groen is Poen

Gebaseerd op een persbericht door Geert Dijkstra In de voormalige kloosterkapel van Van… Lees meer .....

MBO convenant voor duurzaam onderwijs

Eind vorige maand maakten dertien partijen afspraken voor het vernieuwen van het… Lees meer .....

Verdiepende online cursussen voor docenten

Ben jij docent en wil je meer leren over een bepaald onderwerp? Kijk dan eens op de… Lees meer .....

Voedselverspilling Challenge in het MBO

15 februari 2019, in gesprek met Nancy Boterblom Door Daan de Kruijf In september vindt… Lees meer .....

Duurzame initiatieven

Morgenland is een korte animatiefilm (12 min) die een beeld geeft van ons land dat zich nu midden in de energietransitie bevindt. Het laat de veranderingen zien die wij nu ondergaan en die ons dagelijkse leven steeds meer zullen bepalen. Er is ook lesmateriaal beschikbaar die de student zelfstandig kan doorwerken.


afbeelding mbo HCA mbo

Wil de energietransitie slagen, dan moet Nederland beschikken over voldoende én goed opgeleid vakpersoneel. Bedrijven en onderwijsinstellingen werken samen in het project ‘De Uitdaging’ aan de versnelling en opschaling van regionale, goed werkende initiatieven voor meer arbeidscapaciteit.
Bekijk het MBO-plan met 7 actielijnen.


slimcirculair

In de nationale ontwerpwedstrijd SLIMCirculair strijden multidisciplinaire studententeams vanuit het MBO om het meest CO2-vriendelijke,spraakmakende, vernieuwende, duurzaam en circulair ontwerp. Bekijk het verslag en presentaties van de startbijeenkomst van 10 oktober.


foodtransitie

Een voedselsysteem dat een positieve impact heeft op aarde, mens, dier en economie?  Hoe gaan we die omslag in een andere manier van eten produceren en consumeren aanpakken. De Tool voor Food bedrijven in transitie geeft overzicht, brengt de voorbeelden in beeld en analyseert. De opdrachten en praktijkcasussen maken het tot mooi lesmateriaal.


Binnen de nieuwe kwalificatiestructuur gaat gewerkt worden met keuzedelen. Hoe gaat het keuzedeel duurzaamheid in het beroep er uitzien? Bekijk de online uitgewerkte cursus voor dit keuzedeel. Hieronder het onderdeel "planet: problemen en oplossingen".


In het IVN Jongeren Adviesbureau voor het VO en het MBO gaan leerlingen aan de hand van actieve werkvormen en projecten aan de slag met vragen van organisaties en bedrijven. Een échte opdracht van een échte opdrachtgever.


groenekompas

Het Groene Kompas helpt docententeams om met elkaar in gesprek te gaan over duurzame ontwikkeling. Dit instrument geeft inzicht in hoeverre duurzaamheid al geïntegreerd is in de opleidingen én wat men kan doen om het sterker te maken.


De circulaire economie is gericht op het maximaal hergebruiken van producten en grondstoffen. Informatie en voorbeelden op Nederland circulair. Zie ook de casussen over toepassingen van Circulaire Economie.


Slimme ideeën voor een betere wereld realiseer je op het platform van VDWVM. Dagelijks vind je er nieuwe projecten en inspirerende blogs. Heb je zelf een slim idee? Lanceer het op VDWVM en geef het een vliegende start. Er staat een netwerk klaar om je te helpen met kennis, tijd, geld, training en publiciteit.


Gezonde studenten presteren beter! Een Gezonde School draagt bij dat studenten en medewerkers lekker in hun vel zitten. Zie het lesprogramma Vitaal MBO van het Voedingscentrum. Of het nieuwe initiatief rond Jong Leren Eten.


NextGen geeft de generatie van morgen handvatten om vanuit hun beroepspraktijk invulling te geven aan de nieuwe economie. Een lespakket met opdrachten, inspiraties en video's. Geschikt voor alle studierichtingen.