header

Wij zijn ManageMind Group. Een team van ervaren regisseurs in onderwijsinnovatie en het verbinden van onderwijs met relevante maatschappelijke en economische partners en vraagstukken in de regio. We zijn inspirerende en uitdagende aanjagers van onderwijsvernieuwing. Samen met onderwijsinstellingen werken we aan een heldere visie en uitvoerbare transitieplannen, zetten we projecten in gang zet en geven we processen vorm. We meten, weten, sturen bij en schalen op. We zijn pragmatische sparringpartners, betrokken procesbegeleiders. Op bestuurs-, organisatie- management, docent en student niveau omdat breed gedragen commitment de basis voor vernieuwing vormt. We hanteren een integrale aanpak waarbij alignment en samenhang tussen de processen en betrokkenen essentieel is. Op die manier ondersteunen we beroepsonderwijsorganisaties in de ontwikkeling van de nieuwe rol kernpunt te worden waar veranderingen en innovaties in de regio bijeenkomen.

website

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME