header

Missie: Op de Morgenster willen we kinderen helpen zich te ontwikkelen tot bewust betrokken burgers, die in hun leven Jezus willen volgen.
Motto: De Morgenster is een basisschool waar je gezien wilt worden!

Achtergrond en visie
Op basisschool De Morgenster wordt onderwijs gegeven in drie units.
In unit A is het onderwijs afgestemd op 4-7- jarigen. De leerling is intensief bezig met taalverwerving. Het denken is nog sterk egocentrisch.De kinderen leren vooral door spel. In unit B is het onderwijs afgestemd op 7-10-jarigen. Unit C is afgestemd op 10-12-jarigen. De leerling kan abstract denken en oplossingen in gedachten testen.

De school heeft voor unitonderwijs gekozen omdat het onderwijs afgestemd wordt op de ontwikkeling van de leerling en niet op leerjaren. We vinden het belangrijk dat ons onderwijs betekenisvol is en op maat. We willen dat steeds meer op een thematiserende manier vormgeven.

Onderwijs op maat houdt enerzijds in dat we vanuit onze christelijke identiteit kiezen om uit te gaan van de groep, omdat we geloven dat we als christen altijd in relatie staan tot de ander. Anderzijds houdt het in dat iedere leerling individueel de door God gegeven talenten kan ontplooien. In units dienen leerlingen executieve en coöperatieve vaardigheden te ontwikkelen. Leerlingen ervaren autonomie als ze ontdekken dat ze zelf invloed hebben op het leerproces en dat ze met en van elkaar kunnen leren.

Een filmpje over onze school

 

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME