header

Onderzoekend Tuinieren is een gedegen en gevarieerd lesprogramma voor groep 1 t/m 8 waarbij de eigen schooltuin effectief is ingebed in het curriculum.

Website

 

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME