header

Stichting Schooldakrevolutie, initiator en aanjager van de #schooldakrevolutie, gelooft in een wereld waarin de zorg voor de aarde de gewoonste zaak van de wereld is.
Het is onze missie om alle kinderen in Nederland te laten leren op én over zonne-energie van eigen schooldak. De schooldakrevolutie is onderdeel van de energietransitie en wordt ontketend om de verduurzaming van schoolgebouwen te versnellen. De stichting is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk.

Naast de begeleiding van schoolbesturen in de aanschaf van een zonnedak biedt Stichting Schooldakrevolutie ook workshopportaal met korte lesbrieven over het thema schone energie geschikt voor verschillende niveau’s van het basisonderwijs. Geïnteresseerden kunnen gratis gebruik maken van dit portaal via https://schooldakrevolutie.nl/educatie/

Stichting Schooldakrevolutie

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME