header

NatuurWijs biedt natuurprogramma's op maat voor de basisschool: van een korte themales of 1- daags schoolreisje tot een 3-daags educatief programma voor een klas en een complete leerlijn natuur voor groep 1 tot 8. Buiten staat altijd actief en zelfontdekkend leren centraal. De programma's worden op maat gemaakt voor de school en worden uitgevoerd door getrainde NatuurWijzers.

NatuurWijs biedt workshops en trainingen voor mensen die hun relatie met de natuur wil verdiepen en/of die natuurervaringen wil doorgeven aan kinderen en volwassenen.

Stichting NatuurWijs zet zich in om kinderen in contact te brengen met de natuur, waar zij deel van uitmaken. Dit doet zij in de overtuiging dat, als kinderen zich verbonden voelen met de natuur, ze zich zullen ontwikkelen tot wereldburgers die verantwoordelijkheid nemen voor hun medemens en hun natuurlijke omgeving. Dit legt de basis voor een duurzame samenleving.

Ze bieden natuureducatie aan voor basisscholen, met als motto: 'laat de leerlingen zelf de natuur ontdekken'. Het programma draagt eraan bij dat kinderen een groeiende belangstelling tonen voor natuur, makkelijker praten en schrijven over natuur en rijkere associaties hebben met natuur. Op de website zijn ook natuuropdrachten en lesbrieven te vinden.

De Universiteit Wageningen deed een onderzoek naar NatuurWijs. De belangrijkste conclusie is dat deelname aan NatuurWijs bij leerlingen "een herkenbare positieve invloed op de kennis, zintuiglijke en gevoelsmatige beleving, en houding en gedrag heeft ten aanzien van natuur."  

 

Ga naar de website

 

 

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME