Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling(GDO)  is een bestuurlijk en NME-netwerk dat duurzame ontwikkeling dicht bij huis en op lokaal niveau mogelijk wil maken in samenwerking met burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. GDO speelt in op de energieke samenleving en op nieuwe ideeën over een circulaire economie. GDO zoekt aansluiting bij wat burgers beweegt en wil vooral voorwaarden scheppen die duurzame keuzes aantrekkelijk maken door te inspireren en te verbinden. Communicatie, educatie en participatie zijn hierbij de kenmerkende instrumenten.

GDO