header

Roots brengt bedrijven en het beroepsonderwijs bij elkaar om samen te werken in projecten rondom duurzame ontwikkeling en circulaire economie. Op deze manier wil Roots vernieuwing in het onderwijs aanjagen, zodat opleidingen kunnen gaan inspelen op de arbeidsmarkt van morgen.

Studenten, docenten en bedrijven kunnen binnen de projecten van Roots vragen, ideeën en oplossingen uitwisselen. De projecten van Roots zijn leuk, leerzaam en moeten structurele verbindingen tot stand brengen. Roots doet daarnaast onderzoek en ontwikkelt in co-creatie tools om duurzaamheid onderdeel te maken van lespakketten en onderwijsmethodes.

ROOTS

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME