The art of GREEN thinking

MBO
banner_mbo
Datum: 13 december 2019

Symposium over duurzaamheid in het MBO onderwijs
13 december, 9.30 – 17.00 uur
ROC TOP, NDSM-Straat 1, 1033 SB Amsterdam

Stel je voor dat we onze studenten opleiden voor een duurzame toekomst; waarin economische vooruitgang niet ten koste gaat van ecologisch of sociaal kapitaal. MBO-ers kunnen dan met hun vakkennis, creativiteit en innovatiekracht bijdragen aan een duurzame samenleving.

Hoe ziet het onderwijs er dan uit? Welke initiatieven zijn er al om ons te inspireren? Hoe zetten we die inspiratie om naar daadkracht, zodat onderwijs voor duurzaamheid het nieuwe normaal wordt?

Nieuwsgierig? Kom ook! Toegang is gratis.
Georganiseerd door MBO voor Morgen ism ROC TOP

Tijdens de dag wordt tevens de eerste editie van de SustainaBul MBO uitgereikt.

 

PROGRAMMA

09.30 Even landen - Inloop met koffie/thee
10.00 Waar zijn we - Welkomstwoord - Justin Schild, programmamanager ROC TOP
10.10 Wat gaan we doen - Inleiding op het programma - Giuseppe van der Helm, dagvoorzitter
10.20 Visie op een duurzame wereld - Krijn van Santen, co-owner Noorderlicht Café.
10.45 Visie op onderwijs voor een duurzame wereld - Jaap Koen Bijma en Heleentje Swart
11.15 Inspiratie in het hier en nu - Studenten aan het woord: voorbeelden van de SustainaBul
12.00 Lunch
13.00 Van inspiratie naar daadkracht - Workshopronde 1
14.05 Van inspiratie naar daadkracht - Workshopronde 2
15.30 Ode aan de daadkracht - ondertekening en feestelijke uitreiking SustainaBul door Sandra Pellegrom, coordinator SDG Nederland
16.00 Afsluiting en borrel
17.00 Einde

 

Meld je aan of bekijk de flyer

Het symposium wordt muzikaal opgeluisterd door studenten van de Herman Brood Academie in Utrecht: Niek Wegman (toetsen), Joep Boode (gitaar), Luna Becking (zang) en Sophie van Dommelen (cajon).

Overzicht workshops

Ronde 1:  13.00 - 14.00 uur                                                                              

Ronde 2:  14.05 – 15.05 uur                                                                   

Hoe start je een duurzame beweging binnen je school, hoe schaal je op? Anneke Hesseling & Michiel Kostermans 

Duurzaamheid als integraal onderdeel van het curriculum. Edith Fernandes

In teams oplossingen bedenken en maken voor maatschappelijke uitdagingen. Wim Barendrecht en Berry Groenendijk

In teams oplossingen bedenken en maken voor maatschappelijke uitdagingen. Wim Barendrecht en Berry Groenendijk

Opbrengsten van de SustainaBul MBO. Hilda Weges en Anne Remmerswaal 

Circulair onderwijs, wat is dat en hoe geef je dat vorm?! Heleentje Swart en Lennie Qiu

De Minifabriek: zelf plastic recyclen. Martin Vrösch, Ron Lambi, Iris Laven en Peter Dick

De Minifabriek: zelf plastic recyclen. Martin Vrösch, Ron Lambi, Iris Laven en Peter Dick

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN en het MBO-onderwijs. Rob de Vrind 

Keuzedeel duurzaamheid in het beroep. Rob de Vrind

Toepasbare duurzaamheid. Krijn van Santen en Justin Schild 

Duurzaam denken, Duurzaam doen. Dominique Derks

Circular Skills: Vaardigheden voor de Circulaire Economie. Daan de Kruijf 

Circular Skills: Vaardigheden voor de Circulaire Economie. Daan de Kruijf

Docentcompetenties voor duurzaamheid. Andre de Hamer

Docentcompetenties voor duurzaamheid. Andre de Hamer

Beschrijving workshops

Workshopronde 1 (13.00 - 14.00 uur):

Hoe start je een duurzame beweging binnen je school, hoe schaal je op? Anneke Hesseling & Michiel Kostermans (Alfa-college)
Je zit vol ideeën, je wil aan duurzaamheid werken zowel op ecologisch als sociaal vlak en je wil met de Sustainable Development Goals aan de slag. Maar je bent maar alleen of met nog een paar enthousiastelingen. Hoe nu verder? Wij zitten in dezelfde situatie en zijn een beweging begonnen waarin we allerlei werkvormen inzetten. We zijn klein begonnen maar schalen nu op door de successen. We vertellen over onze reis waar we enorm veel energie van krijgen en dan gaan we natuurlijk aan de slag met de werkvormen. We eindigen met de vraag: kan dit ook op jouw school, hoe en met wie?

In teams oplossingen bedenken en maken voor maatschappelijke uitdagingen. Wim Barendregt en Berry Groenendijk (beiden innovator bij Coöperatie DOON U.A. en nauw betrokken bij de voedselverspillingschallenge). In deze workshop laten wij zien hoe studenten in hackathons oplossingen bedenken én maken voor maatschappelijke uitdagingen. De studenten werken daarbij in multi-disciplinaire teams en worden begeleid door een coach. Tijdens deze workshop ga je vooral ook zélf aan de slag om te ervaren hoe je, met de instrumenten die ook in de hackathons worden gebruikt, van een idee tot een oplossing komt. Het vraagstuk waarmee je, in een team, aan de slag gaat is: "Hoe kunnen we, hackathons inzetten om onze studenten op te leiden voor een duurzame toekomst – in samenwerking met andere scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties?"

Opbrengsten van de SustainaBul MBO. Hilda Weges (projectleider SustainaBul MBO) en Anne Remmerswaal (SME).
Dit jaar hebben we voor het eerst SustainaBul in het MBO georganiseerd. In deze workshop starten de organisatoren en enkele deelnemers aan de SustainaBul 2019 met een reflectie op het eerste jaar. Hoe is de SustainaBul tot stand gekomen en wat heeft het opgeleverd? Hoe is de ranking verlopen? Op welke punten kan de vragenlijst verbeterd worden? Wat kan de SustainaBul voor uw eigen school betekenen en hoe kunt u ook met uw school in 2020 deelnemen?

De Minifabriek: Zelf plastic recyclen. Martin Vrösch en Ron Lambi (Chemelot Innovation and Learning Labs), Iris Laven (LavenTec Machinebouw, Project Orange Hills) en Peter Dick (VISTA college Technicus engineering)
Zakken vol met plastic zetten wij aan straat. Kantines vol met studenten die ons goede voorbeeld volgen en prullenbakken vullen met plastic. Neem een duik in de plasticwereld en bekijk van dichtbij hoe het nu echt (niet) werkt met plastic. Neem één boodschappentas vol met plasticafval mee. We sorteren samen het plastic en krijgen van Chillabs uitleg over de verschillen en de problemen. Met de teach-line recycling machines gaan we plastic malen, smelten en een product maken. Met de minifabriek op school krijg je een schonere kantine.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN en het MBO-onderwijs. Rob de Vrind (Duurzaam MBO/Koning Willem I College).
Hoe kan je aan de slag met de SDG’s in het MBO-onderwijs? Wat zijn de SDG’s, wat is de relatie met de donut-economie, met de whole school approach en met de kwalificatiedossiers? Aan welke kerntaken en processen kan je denken? Welke werkvormen zou je kunnen gebruiken? Na een inleiding hierop is er ruimte voor discussie en om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Toepasbare duurzaamheid. Krijn van Santen (directeur Noorderlichtcafé) en Justin Schild (Programma manager ROC TOP).
Na een korte inleiding op welke voorbeelden al spelen in en om Noorderlichtcafé en welke uitdagingen daar liggen, delen we concrete voorbeelden: hoe kan je met elkaar verbinden en elkaar versterken, hoe kan het onderwijs hier een rol in spelen of bijdragen? Deelnemers gaan daarna in twee of drie groepen aan de slag. Welke beroepsopleiding die de scholen aanbieden kunnen en moeten duurzamer? Welke bedrijven of partnerscholen heb je hiervoor nodig? Welke opleidingen kunnen onderdelen door middel van lesopdrachten uitvoeren?

Circular Skills: Vaardigheden voor de Circulaire Economie. Daan de Kruijf (projectleider Coöperatie Leren voor Morgen).
Wat moeten vakmensen kennen en kunnen om succesvol deel te nemen aan de circulaire economie, wat is er nodig om dit te leren en hoe geven we dit een plek in het onderwijs? De Coöperatie onderzoekt dit als onderdeel van het Circular Skills programma in de bouw- en installatiesector. We kijken naar zowel technische, vakinhoudelijke en generieke vaardigheden. Tijdens deze workshop presenteren we de eerste onderzoeksresultaten en gaan we met elkaar in gesprek over leren voor de circulaire economie. Wat zijn de goede voorbeelden, wat kun je als docent doen en vooral: waar kunnen wij bij helpen? Interessant voor docenten van alle vakgebieden die met circulariteit aan de slag willen!

Docentcompetenties voor SDG’s in je lespraktijk. André de Hamer (programmamanager Duurzame PABO). Wat heb je nodig om les te kunnen geven voor duurzaamheid? In deze workshop gaan we praktisch aan de slag met de lerarencompetenties duurzaamheid zoals deze ontwikkeld zijn door de internationale werkgroep ‘A rounder sense of purpose’. Duurzame PABO verzorgt daarbinnen de Nederlandse bijdrage. Je ontdekt ter plekke hoe de Sustainable Development Goals (SDG’s) krachtig en praktisch ingevuld kunnen worden met behulp van deze competenties. Alle deelnemers gaan naar huis met direct bruikbare lessuggesties en projectmogelijkheden.

 

Workshopronde 2 (14.05 - 15.05 uur):

Duurzaamheid als integraal onderdeel van het curriculum. Edith Fernandes (Nordwincollege)
Studenten groene ruimte en de onderwijskundige van het Nordwin college vertellen hoe team Groen&Bloem van het Nordwin college duurzaamheid een integraal onderdeel maakt van het curriculum. Het is een pilot die loopt van oktober tot februari 2020. Met de pilot wil Nordwin duidelijk krijgen waar we tegenaan lopen als duurzaamheidsvraagstukken van het bedrijfsleven een vaste plek krijgen in het curriculum. Aangezien de vraagstukken per keer verschillen vraagt dat in ieder geval iets van de flexibiliteit van de teams, docenten en de organisatie. Daarnaast zien we deze integratie als een kans om de LOB-lijn te verrijken. Tijdens de workshop gaan we met de studenten en de deelnemers hier verder over in gesprek.

In teams oplossingen bedenken en maken voor maatschappelijke uitdagingen. Wim Barendregt en Berry Groenendijk (beiden innovator bij Coöperatie DOON U.A. en nauw betrokken bij de voedselverspillingschallenge). In deze workshop laten wij zien hoe studenten in hackathons oplossingen bedenken én maken voor maatschappelijke uitdagingen. De studenten werken daarbij in multi-disciplinaire teams en worden begeleid door een coach. Tijdens deze workshop ga je vooral ook zélf aan de slag om te ervaren hoe je, met de instrumenten die ook in de hackathons worden gebruikt, van een idee tot een oplossing komt. Het vraagstuk waarmee je, in een team, aan de slag gaat is: "Hoe kunnen we, hackathons inzetten om onze studenten op te leiden voor een duurzame toekomst – in samenwerking met andere scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties?" 

Circulair onderwijs, wat is dat en hoe geef je dat vorm?! Heleentje Swart (aanjager onderwijs voor een circulaire economie en een duurzame samenleving, Vereniging Circulair Friesland / Spark the Movement) en Lennie Qiu (communicatie expert Spark the Movement). In deze workshop neemt Heleentje Swart je mee in de vraag waarom, waartoe en hoe zij in de provincie Friesland vorm geeft aan circulair onderwijs. Je gaat naar huis met theoretische bagage over de whole school approach to sustainability, met praktische kennis over hoe dit in de praktijk is in te passen en met een plan van aanpak over wat je morgen in jouw school of onderwijsinstelling anders kan doen.   

De Minifabriek: Zelf plastic recyclen. Martin Vrösch en Ron Lambi (Chemelot Innovation and Learning Labs), Iris Laven (LavenTec Machinebouw, Project Orange Hills) en Peter Dick (VISTA college Technicus engineering)
Zakken vol met plastic zetten wij aan straat. Kantines vol met studenten die ons goede voorbeeld volgen en prullenbakken vullen met plastic. Neem een duik in de plasticwereld en bekijk van dichtbij hoe het nu echt (niet) werkt met plastic. Neem één boodschappentas vol met plasticafval mee. We sorteren samen het plastic en krijgen van Chillabs uitleg over de verschillen en de problemen. Met de teach-line recycling machines gaan we plastic malen, smelten en een product maken. Met de minifabriek op school krijg je een schonere kantine.

Keuzedeel duurzaamheid in het beroep. Rob de Vrind (Koning Willem 1 College en Duurzaam MBO). Voor degenen die het keuzedeel geven of gaan geven is deze workshop. We gaan ervaringen, tips en tops rondom het keuzedeel delen met elkaar. Wat gaat goed, wat niet, hoe motiveren we studenten, welke mooie projecten kan je verzinnen . Welke methode werkt, wat werkt niet. Hopelijk geeft deze workshop u nieuwe energie.

 
Duurzaam denken, Duurzaam doen. Dominique Derks (praktor duurzaam denken, duurzaam Doen)
In de workshop Duurzaam denken, duurzaam doen ervaar je in snelkookpan-variant hoe praktijkgestuurd leren een motor kan zijn voor innovatief en duurzaam onderwijs. Belangrijke pijlers van innovatief denken zijn het combineren van verschillende disciplines, invalshoeken, technieken en bedrijven om zo tot creatieve oplossingen te komen voor een praktijkprobleem. Het proces naar de oplossing kan tot allerlei verschillende uitkomsten leiden bij dezelfde vraag. Het doel van deze workshop is om te laten zien hoe duurzaam denken in het onderwijs geïntegreerd kan worden door het zelf te doen. In verschillende multidisciplinaire teams ga je een realistisch praktijkprobleem rondom duurzaamheid oplossen. We gaan actief aan de slag voor een duurzame toekomst!

Circular Skills: Vaardigheden voor de Circulaire Economie. Daan de Kruijf (projectleider Coöperatie Leren voor Morgen).
Wat moeten vakmensen kennen en kunnen om succesvol deel te nemen aan de circulaire economie, wat is er nodig om dit te leren en hoe geven we dit een plek in het onderwijs? De Coöperatie onderzoekt dit als onderdeel van het Circular Skills programma in de bouw- en installatiesector. We kijken naar zowel technische, vakinhoudelijke en generieke vaardigheden. Tijdens deze workshop presenteren we de eerste onderzoeksresultaten en gaan we met elkaar in gesprek over leren voor de circulaire economie. Wat zijn de goede voorbeelden, wat kun je als docent doen en vooral: waar kunnen wij bij helpen? Interessant voor docenten van alle vakgebieden die met circulariteit aan de slag willen!

Docentcompetenties voor SDG’s in je lespraktijk. André de Hamer (programmamanager Duurzame PABO). Wat heb je nodig om les te kunnen geven voor duurzaamheid? In deze workshop gaan we praktisch aan de slag met de lerarencompetenties duurzaamheid zoals deze ontwikkeld zijn door de internationale werkgroep ‘A rounder sense of purpose’. Duurzame PABO verzorgt daarbinnen de Nederlandse bijdrage. Je ontdekt ter plekke hoe de Sustainable Development Goals (SDG’s) krachtig en praktisch ingevuld kunnen worden met behulp van deze competenties. Alle deelnemers gaan naar huis met direct bruikbare lessuggesties en projectmogelijkheden.

 

NB de workshop Multidisciplinair samenwerken: Waar je je op richt, daar stuur je heen door Tanja Nolten (projectleider SMARTCirculair) is helaas komen te vervallen. Voor informatie over SmartCirculair zie de website

 

 

 

Alle datums


  • 13 december 2019