De didactiek van leren voor duurzame ontwikkeling

Voortgezet onderwijs
lerenvoorduurzameontwikkeling
Datum: 24 september 2019

''Hoe ziet een didactiek voor duurzame ontwikkeling eruit? We behandelen de zes uitgangspunten van "Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!" door Stan Frijters van Aeres Hogeschool en bespreken hoe je daarmee concreet aan de slag gaat in je les. 

In deze nascholing besteden we aandacht aan de complexiteit van duurzaamheidsvraagstukken en de didactiek waarmee je dit met leerlingen bespreekbaar kunt maken. Daarbij gaan we onder andere in op het ontwikkelen van authentieke leersituaties, oftewel reële casussen waar leerlingen een eigen onderzoek naar kunnen doen.''

De nascholing vindt plaats op dinsdag 24 september, van 15:30 tot 20:00. Aan de nascholing zijn kosten verbonden. Naast deze nascholing organiseert Food Valley Netwerk VO-HO van Wageningen University and Research in samenwerking met Eco-Schools en Aeres Hogeschool nog een aantal nascholingen rond het thema duurzaamheid. Kijk hier voor de agenda.

Meer over de nascholing

Bron tekst en afbeelding: WUR