De Coöperatie Leren voor Morgen verbindt verschillende initiatieven op het gebied van duurzaam onderwijs. Deze initiatieven kennen een grote diversiteit, bijvoorbeeld qua grootte, leeftijd, impact en thema. Samenwerking biedt meer voordeel dan enkel efficiëntie en effectiviteit. Gezamenlijk staan we immers ook sterker naar de buitenwereld, waaronder de politiek. Beïnvloeding van de politieke besluitvorming is belangrijk omdat enerzijds hierdoor de kaders voor het inrichten van het onderwijs bepaald worden, en anderzijds omdat bewustzijn van het belang van duurzaamheid een vruchtbare voedingsbodem voor ons werk bewerkstelligt. Samen sterk staan is iets wat we doen door middel van onze pleitbezorgingsgroep. Leden van Leren voor Morgen kunnen lid worden van deze werkgroep.

Meld je aan als Lid

 

Pleitbezorging door Leren voor Morgen