De Duurzame Docenten van 2018

Meest inspirerende verhaal uit het basisonderwijs

Duurzame Docent 2018 Primair Onderwijs

Rik Kuiper

Meest inspirerende verhaal uit het voortgezet onderwijs

Duurzame Docent 2018 Voortgezet Onderwijs

Henk Veurink

Meest inspirerende verhaal uit het hoger onderwijs

Duurzame Docent 2018 Hoger Onderwijs

Niko Roorda

Meest inspirerende verhaal uit het Middelbaar Beroepsonderwijs

Duurzame Docent 2018 Middelbaar Beroepsonderwijs
Joost Koks